O mnie

W 1960 roku ukończyłem Państwowe Liceum Techniki Teatralnej (PLTT) w Warszawie przy ulicy Miodowej 22   i otrzymałem dyplom technika teatralnego w zakresie modelatorstwa i rzeźby.  Po ukończeniu PLTT pracowałem w kilku teatrach warszawskich i w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie.

W 1963 roku ukończyłem Studium Nauczycielskie Nr 3 w Warszawie. W latach 1963-1966 pracowałem w Szkole Podstawowej Nr 228 w Warszawie,  gdzie prowadziłem  wychowanie plastyczne  i wychowanie muzyczne.
Od 1966 do 1973 pracowałem w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w charakterze technika dźwięku.
W roku 1967 ukończyłem roczny zawodowy kurs fotografii w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

W latach 1968-1972 ukończyłem Wyższe Studium Fotografii w Warszawie; dyplom upoważniał do podejmowania pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, gdzie wymagane są wyższe kwalifikacje zawodowe.

Od 1973 roku zostałem zaangażowany w Stołecznym Domu Kultury Nauczyciela w Warszawie przy ul. Brzozowej 1 na stanowisko Kierownika Działu Fotografii. Pracownia fotograficzna prowadziła kursy fotograficzne dla nauczycieli oraz udostępniała pracownikom oświaty nieodpłatnie korzystanie z laboratorium fotograficznego.
Pod nadzorem instruktora nauczyciele mogli korzystać z ciemni fotograficznej (10 stanowisk powiększalnikowych, suszarki bębnowe, koreksy)  cztery razy w tygodniu w godzinach 16-20. Pracownia wykonywała usługi dla Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Kuratorium Oświaty, były to reportaże fotograficzne z imprez młodzieży, kongresów oraz albumy z Warszawskich Olimpiad Młodzieży. Wykonywane były również materiały dydaktyczne do zajęć z różnych przedmiotów w postaci slajdów. W ten sposób pracownia zarabiała na sprzęt i materiały.

W 1979r. ukończyłem Uniwersytet Warszawski na Wydziale Psychologii i Pedagogiki.

Pracownia istniała w takiej formie do roku 1996. Od roku 1996 Pracownia Fotograficzna podjęła współpracę ze szkołami policealnymi – plastycznymi. Prowadziłem zajęcia z fotografii w szkołach: Policealne Studium Sztuk Plastycznych, Policealne Studium Technik Scenograficznych, Studium Nauczycielskie w Warszawie,  Policealne Studium Plastyczne „Collage”,  i tak aż do roku 2012. W policealnych szkołach plastycznych uczyłem również rzeźby.