Kazimierz Żywuszko

Kazimierz Łukasz Żywuszko uczył mnie rzeźby w PLTT w latach 1957-1960.

Przez dziesięć lat zajmował się działalnością pedagogiczną w Państwowym Liceum Techniki Teatralnej w Warszawie, gdzie uczył rzeźby.

Kazimierz  Żywuszko ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Franciszka Strynkiewicza. Dyplom otrzymał w 1955 roku.

Prace prof. Kazimierza Żywuszko znajdują się w znanych galeriach, zbiorach muzealnych i prywatnych kolekcjach w Polsce i na świecie. Profesor  Żywuszko jest laureatem dwunastu nagród.

W latach 60-tych był jednym z inicjatorów otwarcia Ośrodka Pracy Twórczej w Orońsku, który otwarto w 1969 roku. Od roku 1974 Ośrodek przejął  Związek Polskich Artystów Plastyków nadając mu nazwę Centrum Rzeźby Polskiej.

W 1981 roku przybył do Australii w czasie drugiej podróży studyjnej dookoła świata. Pozostał w Australii z powodu ogłoszenia stanu wojennego.

W ostatnim okresie życia  profesor Kazimierz Żywuszko mieszkał w Polsce, zmarł w Warszawie w roku 2013.