Stefan Lisowski

Stefan Lisowski urodził się w 1928 roku w Dąbrowie Górniczej.

Studiował na Wydziale Rzeźby w Warszawskiej ASP w pracowni profesora Mariana Wnuka.

W latach 1958–69 prowadził zajęcia z rzeźby i modelatorstwa  w Państwowym Liceum Techniki Teatralnej w Warszawie. W latach 1967–69 był zastępcą dyrektora PLTT.

Od 1969 roku po likwidacji Państwowego Liceum Techniki Teatralnej był dyrektorem i nauczycielem rzeźby w Państwowym Ognisku Artystycznym przy ul. Nowolipki w Warszawie.

Zmarł w Warszawie w roku 2010.